ÚvodKlubProfil klubu
 

Profil klubu moderní gymnastiky SKP BRNO

Tradiční klub moderní gymnastiky v Brně – Králově Poli patří mezi několik málo špičkových středisek sportovní přípravy moderních gymnastek na Moravě. V naší práci se zabýváme přípravou jednotlivkyň a společných skladeb všech věkových kategorií.

Naše filozofie

Klub sdružuje kolem sedmdesáti dětí, jejichž tréninkovou a závodní činnost zajišťuje patnáctičlenný tým kvalifikovaných trenérek a rozhodčích, baletní mistr a fyzioterapeut.

Klademe velký důraz nejen na sportovní výkonnost a trvalé zvyšování úrovně gymnastických dovedností našich svěřenkyň, ale také na jejich zdravý fyzický a psychický vývoj, co nejhladší skloubení sportovní činnosti a školních povinností, to vše v úzké spolupráci s jejich rodinami.

Tréninková příprava

Těžiště naší činnosti leží v přípravě aktivních závodnic volného programu, ale věnujeme se také méně náročnému základnímu programu. Naše tréninková příprava probíhá v hale „Sokolovna“ na Srbské ulici v Králově Poli každý všední den v odpoledních a dle potřeby jednotlivých gymnastek i v dopoledních hodinách.

O víkendech v průběhu závodní sezóny trávíme spoustu času na domácích i zahraničních soutěžích. Závody, které organizuje náš klub, pořádáme ve větších prostorách sportovní haly Sokola Brno I na Kounicově ulici, nebo Sportovní haly Vodova.

Program tréninků

Jarní měsíce jsou zasvěceny přípravě soutěžních sestav všech kategorií jednotlivkyň. Dívky trénují svoje individuálně choreograficky zpracované soutěžní sestavy s náčiním nebo bez náčiní, se kterými se účastní řady mistrovských i pohárových závodů.

V letních měsících pro naše gymnastky pořádáme sérii soustředění orientovaných zejména na rozvoj všeobecné fyzické zdatnosti a kompenzační sporty.

Podzimní sezóna je pak věnována nácviku společných skladeb, které cvičí nejčastěji pětičlenné týmy. 

Nábor nových členů

Trvale přijímáme nové zájemkyně o cvičení moderní gymnastiky ve věku do 7 let. Prosíme rodiče dívek, aby se obraceli na předsedkyni oddílu, anebo se přišli na náš trénink podívat.